Gazeteci Kimdir?

Burada gazetecinin ne iş yaptığını, neden insanların gazeteci olduğunu ve iyi bir gazeteci olabilmek için hangi niteliklere sahip olunması gerektiğini anlatacağız.

Gazeteciler hayatın pek çok alanında çalışırlar. Gazetecilerin yaptığı bilgileri bulurlar ve bunları insanlara sunarlar. Gazeteciler buldukları bu bilgileri haber olarak gazete, dergi, internet okuyucularına, radyo dinleyicilerine ve televizyon izleyicilerine sunarlar.

Gazeteciler ne iş yaparlar?

Gazetecilerin farklı iletişim araçlarında özel görevleri vardır. Büyük organizasyonlarda gazeteciler sadece tek bir görev üstünde uzmanlaşabilirler. Küçük organizasyonlarda ise her gazetecinin yapmak zorunda olduğu birden fazla görev olabilir. Burada gazetecilerin yaptığı bazı görevleri bulacaksınız:

Muhabirler: Bilgileri toplarlar ve bu bilgileri yazılı ya da sözlü haber olarak ya da makale yazısı ya da belgesel olarak sunarlar. Muhabirler bir haber organizasyonunun elemanı olarak çalışabilecekleri gibi ayrıca serbest olarak da çalışabilirler. Serbest olarak çalışan muhabirler hazırladıkları haberleri bu haberleri satın almak isteyen kişilere satarlar. Genel muhabirler her türlü haberi sunabilirler. Ama bazı gazeteciler de spor, siyaset ya da tarım gibi konularda uzmanlaşmış olabilirler.

Yazı İşleri Müdürü Yardımcısı: Muhabirlerin yazdıkları haberleri onlardan alırlar ve daha sonra bu haberleri gazetelerin, dergilerin, bültenlerin ya da internet sayfalarının özel ihtiyaçlarına uygun olacak bir şekilde forma sokulmalarını sağlarlar. Yazı işleri müdür yardımcıları genelde bilgileri kendileri toplamazlar. Onların işi okuyuculara en iyi şekilde haberlerin nasıl sunulacağına konsantre olmaktır.

Benzer Yazılar